Geodezija /Geodetsko-katastarski poslovi / Parcelacijski elaborat

Parcelacijski elaborat