page-bg

EU Projekti

 

KORISNIK:                                       VEKTRA  d.o.o., Varaždin

NAZIV PROJEKTA:                           „Povećanje konkurentnosti kroz nabavu tehnološki naprednije geodetske opreme“

KRATKI OPIS PROJEKTA:                Društvo VEKTRA d.o.o. zbog kontinuiranog porasta potražnje susreće se s problemom nedovoljne tehnološke opremljenosti. Postojećim kapacitetima nije u mogućnosti zadovoljiti sve potrebe tržišta. Shodno tome Društvo je uvidjelo potrebu za nabavljanjem totalne mjerne stanice, plotera, softverskog paketa PointCab, softverskog paketa Reality Capture te programskog rješenja za praćenje poslovanja (ERP). Motorizirana totalna stanica omogućava robotiziranu izmjeru korištenjem jednog operatera te direktnu vezu i prijenos podataka u ured. Softverski paketi PointCab i Reality Capture koriste se za prostorno prikupljanje podataka te obradu istih. Ploter predstavlja najsuvremeniju tehnologiju za brzo iscrtavanje nacrta. ERP sustavom pokriva se područje modula za praćenje poslova, modula za obračun i fakturiranje te modula za praćenje utroška vremena zaposlenika. Stavke nabavke međusobno su povezane i kao takve čine komletiranu uslugu koja će omogućiti povećanje konkurentnosti, povećanje udjela na tržištu i povećanje prihoda.

 

CILJEVI I OČEKIVANI
REZULTATI PROJEKTA:                      Realizacijom Projekta povećat će se kapacitet uslijed nabavke sofisticiranijih uređaja i programskih rješenja te povećanje konkurentnosti na inozemnom tržištu. Pozitivan efekt ujedno će se vidjeti na povećanju produktivnosti zaposlenika, kao i na porastu prihoda za 23,8% kroz povećanje broja novougovorenih poslova.

UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA (u HRK):                           579.430,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:         300.000,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE

PROJEKTA:                                        02.10.2017. god.  – 02.04.2018. god.

KONTAKT OSOBA:                            Iva Novak Cikač, [email protected]

KORISNI LINKOVI:                           www.strukturnifondovi.hr;

www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća VEKTRA d.o.o.

 

 

KORISNIK:                                           VEKTRA  d.o.o., Varaždin

NAZIV PROJEKTA:                           „InterVektra“

KRATKI OPIS PROJEKTA:               Projektom su postavljena 2 specifična cilja:

(1) povećati prepoznatljivost tvrtke na tržištima Austrije i Italije, i

(2) povećati obujam poslovanja tvrtke na stranim tržištima.

Prvo će se istražiti ciljna tržišta projekta, stvoriti baza podataka mogućih klijenata na tim tržištima, uspostaviti inicijalni kontakt s njima te ih pozvati na prezentaciju usluga na 2 internacionalna sajma na kojima će tvrtka nastupiti – sajam „Monumento“ koji se održava u Salzburgu u Austriji od 5. do 7. ožujka 2020. godine., te sajam “Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze” koji se održava u Firenci u Italiji od 13. do 15. svibnja 2020. godine.

U sklopu projekta će se također dizajnirati i izraditi promotivni materijali za prezentaciju tvrtke na sajmovima te realizirati nastupi na spomenutim sajmovima.

 

CILJEVI I OČEKIVANI

REZULTATI PROJEKTA:                  Ove aktivnosti dovesti će do povećanja broja stranih klijenata i broja ugovorenih poslova s njima. Posljedica toga će biti povećanje prihoda od izvoza usluga u inozemstvo i povećanja ukupnog prihoda tvrtke.

UKUPNA VRIJEDNOST

PROJEKTA (u HRK):                          158.325,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:    120.716,99 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE

PROJEKTA:                                        01.09.2019. god.  – 01.09.2020. god.

KONTAKT OSOBA:                            Iva Novak Cikač, [email protected]

KORISNI LINKOVI:                           www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.


https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCMS/?op=kk&status=Otvoren

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća VEKTRA d.o.o.