Geodezija /Geodetsko-katastarski poslovi / Geodetski situacijski nacrt postojećeg stanja (geodetska podloga)

Geodetski situacijski nacrt postojećeg stanja (geodetska podloga)