Geodezija /Geodetsko-katastarski poslovi / Geodetski situacijski nacrt nezakonito izgrađene zgrade (legalizacija)

Geodetski situacijski nacrt nezakonito izgrađene zgrade (legalizacija)