Geodezija /Geodetsko-katastarski poslovi / Geodetski elaborat evidentiranja zgrada

Geodetski elaborat evidentiranja zgrada