page-bg

Povećanje konkurentnosti kroz nabavu tehnološki naprednije geodetske opreme

 

KORISNIK:                                       VEKTRA  d.o.o., Varaždin

NAZIV PROJEKTA:                           „Povećanje konkurentnosti kroz nabavu tehnološki naprednije geodetske opreme“

KRATKI OPIS PROJEKTA:                Društvo VEKTRA d.o.o. zbog kontinuiranog porasta potražnje susreće se s problemom nedovoljne tehnološke opremljenosti. Postojećim kapacitetima nije u mogućnosti zadovoljiti sve potrebe tržišta. Shodno tome Društvo je uvidjelo potrebu za nabavljanjem totalne mjerne stanice, plotera, softverskog paketa PointCab, softverskog paketa Reality Capture te programskog rješenja za praćenje poslovanja (ERP). Motorizirana totalna stanica omogućava robotiziranu izmjeru korištenjem jednog operatera te direktnu vezu i prijenos podataka u ured. Softverski paketi PointCab i Reality Capture koriste se za prostorno prikupljanje podataka te obradu istih. Ploter predstavlja najsuvremeniju tehnologiju za brzo iscrtavanje nacrta. ERP sustavom pokriva se područje modula za praćenje poslova, modula za obračun i fakturiranje te modula za praćenje utroška vremena zaposlenika. Stavke nabavke međusobno su povezane i kao takve čine komletiranu uslugu koja će omogućiti povećanje konkurentnosti, povećanje udjela na tržištu i povećanje prihoda.

 

CILJEVI I OČEKIVANI
REZULTATI PROJEKTA:                      Realizacijom Projekta povećat će se kapacitet uslijed nabavke sofisticiranijih uređaja i programskih rješenja te povećanje konkurentnosti na inozemnom tržištu. Pozitivan efekt ujedno će se vidjeti na povećanju produktivnosti zaposlenika, kao i na porastu prihoda za 23,8% kroz povećanje broja novougovorenih poslova.

UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA (u HRK):                           579.430,00 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:         300.000,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE

PROJEKTA:                                        02.10.2017. god.  – 02.04.2018. god.

KONTAKT OSOBA:                            Iva Novak Cikač, [email protected]

KORISNI LINKOVI:                           www.strukturnifondovi.hr;

www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća VEKTRA d.o.o.

 

 

Elementi na PLAKATU (postavljeno na vidljivom mjestu korisnika, minimalna dimenzija A3):